Kapat
Reklam Alanı
Bilgi 18 1

2019 Zabıta Maaşları Ne Kadar ?


2019 Yılında zabıta olmak isteyen adayların maaşları belirlendi.Ülke genelinde zabıta olarak görev yapan binlerce kişi bulunmaktadır. Bulundukları bölgede güveni ve huzuru sağlamakla görevli olan zabıtalar, belediye ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapmaktadır. Zabıtalar belediyelerin koydukları kurallara uyulmasını sağlamak için çalışmaktadır. İş yükü oldukça ağır olan zabıtalar devlet memuru olarak görev yapmaktadır. Çalışma saatleri bu doğrultuda sabah 09:00 ile aksam 17:00’dir. Ancak zabıtaların belirli bir mesai saatleri yoktur. Genellikle vardiya sistemi ile çalışmaktadır. Belediyenin belirlediği çalışma saatlerine göre çalışan zabıtalar memur maaş almaktadır. 2019 yılı enflasyon oranına göre belirlenen yüzde 11’lik zam oranı ile en düşük zabıta memuru maaşı 4.500 TL. civarına yükselmiştir. Tabi zabıta maaşlarında yıl önemli bir etkendir. Bunun yanında zabıtalara fazla mesai ücreti verilmektedir.

Zabıta Memuru Nedir? Kimdir?

Zabıta memurları şehirlerde ve ilçelerde belediye bünyesinde çalışmaktadır. Zabıta memurları İçişleri Bakanlığına bağlıdır. Ülke genelinde genel güvenlikten sorunlu kişilerdir. Görev ve sorumluluklarını İçişleri Bakanlığı ve Belediyelerin talimatı ile yürütmektedir. Zabıta memuru görevleri itibari ile büyük sorumluluk üstlenmektedir. Şehirlerde ve ilçelerde tüketici, esnaf ve seyyar satıcılar ile birebir iletişim halindedirler. Zabıtalar tüketici şikayetlerini değerlendirmektedir. Aynı zamanda esnaflar arasındaki düzenden sorumludur. Esnaflar arasındaki düzeni kurmak ve korumak ile yükümlüdür. Yerleşim alanı içinde seyyar satıcıların faaliyet göstermesini engellemekle yükümlüdür. Zabıtaların belediye bünyesinde ofisleri bulunmaktadır. Zabıta merkezlerinde olumsuz bir durum karşısında haberleşmeyi sağlayacak teknolojik iletişim araçları mevcuttur.

Zabıta Çalışma Şartları ve Saatleri

Zabıtalar birebir insanlarla çalışmaktadır. İnsanlarla çalışmak ve düzeni sağlamak pek de kolay bir iş değildir. Zabıtaların sabah işe git akşam çık gibi bir mesai kavramı yoktur. Çalışma saatleri daha çok çalıştıkları belediyeler tarafından belirlenmektedir. Özellikle belediyelerde zabıta kadrosunda eksiklikler varsa mesai şartı nedeniyle iş saatleri uzamaktadır. Genellikle zabıtalar haftanın beş günü çalışmaktadır. Bunun yanında ay da bir kez hafta sonu çalışmaktadır. Bazı belediyelerde zabıtalar haftanın altı günü çalışmaktadır. Zabıta çalışma şartları vardiyaya dayanmaktadır. 2 veya 3 vardiya sistemine göre çalışma saatleri düzenlenmektedir.

24 saat çalışan bir zabıta memuru 48 saat izin kullanmaktadır. Zabıtalar görev alanı içinde kontrolden sorumludur. Bu nedenle çoğu zaman araçla devriye görevi yapmaktadır. Yine zabıtaların görev alanında pazar kurulduğu zamanlarda yoğun mesai ile çalışmaktadır. Zabıtaların iş yükü, görev ve sorumlulukları oldukça fazladır. Bu nedenle çoğu yerlerde yoğun çalışmak zorunludur. İş yükünün fazla olması, çalışma saatlerinin fazla olması zabıta memurları için yoğun bir iş temposu demektir.

Zabıta Nasıl Olunur?

Ülkemizde zabıta memuru olabilmek için KPSS’den iyi bir puan almak gerekmektedir. Alınan KPSS puanından sonra belediye duyurularını takip etmek gerekmektedir. Şehirlerde bulunan belediye bünyesindeki açığa göre KPSS sırası baz alınarak atama yapılmaktadır. Zabıta olarak atanabilmek için KPSS’den en az 70 puan almak gerekmektedir. Bu puana ek olarak başvuru yapılan belediyelerde sözlü mülakat sınavına girmek zorunludur. Her sınavın ortalama sonucuna göre yüksek olandan düşük olana kadar zabıta ataması yapılmaktadır. Zabıta memuru başvurusu için gerekli şartlar:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • 25 yaşından küçük olmamak
 • Kamu haklarından noksan olmamak
 • Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak
 • Yönetmelikçe belirlenen boy ve kilo aralığında olmak
 • Lise mezunları için KPSS puan aralığının 70 ile 98 arasında olması
 • Lisans mezunları için KPSS puan aralının 80 ile 92 arasında olmasıdır
 • Sağlık raporu almasına engel teşkil edecek hastalığının olmaması gerekmektedir.

2019 Güncel Zabıta Maaşları Ne Kadar?

Zabıtaların farklı unvanları vardır. Bunlar zabıta memuru, zabıta komiseri, zabıta şube müdürü, zabıta amiri, zabıta müdürü, zabıta daire başkanı olarak sayılabilmektedir. Zabıtalar normalde memur maaşı almaktadır. Yıllık maaşlara eklenen zam oranı enflasyon oranı baz alınarak belirlenmektedir. 2019 zabıta maaşı ortalama 4.500 TL.’dir. Maaş miktarı zabıtanın kıdemine, kadrosuna, evli veya bekar olmasına göre değişiklik göstermektedir. Bunun yanında eğitim durumu maaş miktarına etki eden faktördür.

Zabıtanın yetkilerini saymak gerekirse; kamuya açık yerlerde bulunan işletmelerin evraklarının kontrolünü yapar. Belediyeye ait taşınır veya taşınmaz mallara yapılacak olumsuz müdahaleleri önler, taşıtların park sınırlarını kontrol eder ve gerektiği yerlerde müdahale eder. Meydanlarda veya yollarda korsan satışları takip eder ve engeller. Yıkılması veya boşaltılması emredilen binaların kontrolünü yaparak gerekli işlemleri yapar. Halka açık yerlerde gürültü kirliliğine müdahale ederek gerekli uyarıları yapar. Belediye tarafından kendine verilen görevleri yerine getirirken engel olan kişiler hakkında tutanak tutma yetkisi zabıtalara verilmiştir. Zabıtaların görev ve yetkileri oldukça çoktur. Bu da çalışma hayatında yoğunluğu beraberinde getirmektedir. Şimdi de zabıta görevleri yetkilerine dair ayrıntılı bilgi verecek olursak:

Zabıtanın Görevleri Nelerdir?

 • Görev yaptığı belediye sınırları içerisinde halkın düzenini ve huzurunu sağlamak ve korumak ancak bu görevleri kendisine verilen yetkiler çerçevesinde yapmaktadır.
 • Kanunlar tarafından belirlenen ve belediyeler tarafından görev olarak verilen kontrol, yasak ve izinleri yerine getirmektedir.
 • Ruhsatsız işletilen işyerlerine gerekli cezai yaptırımları uygulamaktadır.
 • İlçe Sağlık Müdürlüğü ile birlikte denetim işlerini yürütmekle görevlidir. Gerekli düzenlemeyi yapmayan dükkanlar için gerekli yaptırımları yapmakla yükümlüdür.
 • Tüketici haklarını korumakla yükümlüdür.
 • Ana yollarda ve meydanlarda yapılan kazı çalışmalarını kontrol etmektedir.
 • Trafik park düzenlemeleri ile ilgilenmektedir.
 • Kaçak inşaat ve gecekondu inşatlarının denetimlerini yapmaktadır.
 • Çevre koruma kanunu kapsamına göre gerekli kontrolleri yapmaktadır.
 • Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna göre gerekli takipleri yapmaktadır.
 • Olağanüstü durumlarda kendisine verilen görevleri eksiksiz yapmakla görevlidir.
 • Sosyal Hizmet Kurumuna, korunmaya muhtaç çocukları, yaşlıları ve engellileri tespit ederek bildirmektedir.

Sözleşmeli Er Maaşı Ne Kadar ?

Askerde Uzman Çavuş Olarak Kalmak

Askerlik Yol Parası Ne Kadar ?

“2019 Zabıta Maaşları Ne Kadar ?” üzerine 1 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir