Kapat
Reklam Alanı

2019 Güncel Anestezi Teknikeri Maaşı Ne Kadar?

Bilgi 1.153 0

Anestezi tekniker maaş 2019 yılı artışları yapılan son zamlarla memuriyet kademesine göre belirlenmiştir. Anestezi tekniker maaş uygulamalarında yeni mezun olan bir tekniker ile senelerini hizmet sektöründe geçirmiş bir teknikerin maaş oranlarında farklılıklar bulunmaktadır. Bunun yanı sıra bütün anestezi teknikerleri maaşlarına ek olarak hizmet bedeli alırlar ve bu ek ödemeler maaşlarına eklenir. Anestezi teknikeri nedir ve nasıl olunur, anestezi teknikerlerini görevleri, özel hastanelerde görev yapan tekniker ve sözleşmeli anestezi tekniker maaşı arasındaki farklılıklar ile ilgili detaylı bilgilere yazının devamında sahip olabilirsiniz.

Anestezi Teknikerliği Hakkında Bilgi

Zaman hekimin direktifleri ne göre hareket ederek uzman hekimlere yardımcı olan kişilere anestezi teknikeri denir. Anestezi teknikerleri uzman hekim direktifleri doğrultusunda hareket ederek tıbbi yöntemleri uygulayabilen sağlık hizmeti görevlileridir. Teknolojini gelişmesi ile birlikte tıp tekniklerinde olan gelişmeler operasyon sayısında artışlar olmasına sebep olmuştur. Operasyonların artışlarına paralel olarak kamu ve özel sağlık kuruluşlarının anestezi tekniker ihtiyaçlarında artış başlamıştır. Bu nedenle Anestezi teknikeri hakkında bilgi sahibi olmak isteyen ve mesleği tercih eden gençlerin ilgisi her geçen gün artmaktadır.

Anestezi Teknikerlerinin Görevleri Nelerdir?

Sağlık bakanlığı tarafından yapılan Anestezi Teknikeri Atamaları her yıl artarak devam etmekte ayrıca özel sektör sağlık kuruluşları da çok sayıda anestezi teknikeri alımı yapmaktadır. Sağlık sektöründe oldukça önemli bir yere sahip olan anestezi teknikerlerini görevleri şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Anestezi sırasında uygulanacak olan cihazların ve ekipmanlarını kontrolünü sağlayarak sterilize eder ve uygulamayı hazır hale getirir.
 • Gerekli ilaç ve malzemeleri hazırlar.
 • Oksijen ve azot tüplerinin bağlantılarını ve doluluklarını kontrol ederek anesteziye hazır hale getirir.
 • Hastayı anestezi uygulamasına hazırlar.
 • Anestezi cihazlarının kontrollerini yaparak meydana gelen her türlü arızaya ilgili departmanlara bildirir.
 • Anestezi malzemelerinin stoklarını takip ederek stok teminini sağlar.
 • Anestezi çalışma odasını organize eder ve bakımını yapar.
 • Anestezi uygulamasında hastanın kayıtlarını tutarak anestezi işleminde hastaya ait her türlü takip bilgilerini anestezi uzmanına rapor eder.
 • Tıbbi girişimlerin tamamlanması ardından hastayı ilgili bölüme teslim ederken yardımcı olur.

Anestezi teknikerleri mekanik ve elektrikli çeşitli cihazları kullanabilmeli ve acil durumlarda kalp masajı gibi uygulamaları yapabilme niteliklerine sahip olmalıdır. Yoğun stres altında çalışan anestezi teknikerlerinin ekip halinde ve bireysel olarak çalışırken iyi bir koordinasyon özelliğine sahip olmaları gerekir.

Anestezi Teknikerliği 2019 Maaşları

Anestezi teknikerliği sağlık hizmetleri sınıfında yer alan memuriyetlerden birisidir. Sağlık sektöründe görevli olan doktor, hemşire, anestezi teknikerleri ve benzeri memurlar maaşlarına ek olarak ödeme alırlar. Bu ek ödemeler memurlara döner sermaye ve nöbet ücreti olarak verilir. Konu ile ilgili yapılan anestezi maaşları 2019 tutarları şu şekilde özetlenebilir;

Memur maaşlarına yapılacak zam 2019 Ocak ayı itibarı ile %4 oranı olarak açıklanmıştır. Bu orana enflasyon farkı da eklenerek memur maaşlarına yapılan zam oranı 2019 Ocak ayı itibarı ile 10,69 olarak kesinleşmiştir. Yapılan zamlara göre yeni mezun olmuş bekar anestezi teknikeri maaşı 3775 TL olmuştur. Bu maaş tutarına;

 • Hastanenin döner sermaye ücretleri,
 • Tutulan nöbet ücretleri,
 • Eş ve çocuk sahibi olanların çalışmayan eş ve çocukları için yapılabilecek ek yardımlar dâhil edilmemiştir.

Bütün memuriyet hizmetlerinde olduğu gibi anestezi teknikerlerinin maaşları da hizmet yılları arttıkça kademelerindeki ilerlemeler paralelinde maaşlarında da artışlar olmaktadır. Yeni mezun olmuş bir anestezi tekneleri 3775 TL maaş alırken sektöre 25 yılını vermiş bir anestetik teknikerinin maaşı 4.480 TL ye kadar yükselmektedir.

Anestezi Teknikerleri Maaş Hesaplama İşlemleri

Anestezi teknikerlerinin maaş hesaplama işlemleri ek ödemeler ile birlikte yapılmaktadır. Anestezi teknikerlerine verilen ek ödemeler arasında temel olanı döner sermaye ödenekleri olmaktadır. Döner sermaye ödeneği haricinde anestezi teknikerleri nöbet ücreti ve aile yardımları ile ilgili ek ödenekler alırlar. Bütün ek ödemeleri baz alarak yapılan anestezi tekniker maaş hesaplamaları şu şekildedir:

 • Anestezi teknikerlerini tuttukları nöbetler için aldıkları ek ödenekler saatlik olarak hesaplanmaktadır. Bu hesaplamalara göre sağlık sektöründe çalışanların tuttukları nöbetlerde saat başına aldıkları ek ödenekleri;
  1. Normal gün nöbet ücreti saatlik olarak 10,53 TL olmaktadır.
  2. Dini bayramlarda tutulan normal nöbet ücreti saatlik olarak 17,90 TL olmaktadır.
  3. 112 acil, acil servis, diyaliz, ameliyathane ve yoğun bakım nöbet ücretleri saatlik olarak 15,90 TL olmaktadır.
  4. 112 acil, acil servis, diyaliz, ameliyathane ve yoğun bakım dini bayram nöbet ücretleri saatlik olarak 17,90 TL olmaktadır.
 • Eş ve çocuklar için yapılan yardım ödenekleri sadece anestezi teknikerleri için yapılmaz. Aile yardım ödenekleri tüm devlet memurlarının yararlanabildiği ödenekler arasında bulunmaktadır. Yapılan zamların ardından eş ve çocuk yardım ödenekleri;
  1. Eşi çalışmayanlar için verilen eş yardım ek ödeneği 251,68 TL verilirken 278,58 TL’ye yükseltilmiştir.
  2. 6 yaş altında çocuk sahibi olanlar için verilen ek ödenek çocuk yardımları 58,98 TL verilirken 65,28 TL’ye yükseltilmiştir.
  3. 6 yaşın üzerinde çocuğu olanlara verilen ek ödenek çocuk yardımım 29,49 TL verilirken 32,64 TL’ye yükseltilmiştir.
  4. Evli olup eşi çalışmayan ve 6 yaşın altında 2 çocuğu bulunanların aldığı ek ödenek yardım tutarı ise 409,14 TL olmaktadır.
 • Döner sermaye ek ödemeleri için net bir rakam belirlemek mümkün olmamaktadır. Anestezi teknikerleri bütün ek ödeneklerden yararlanırken döner sermaye ek ödeneklerini çalıştıkları hastaneye göre değişik oranlarda alabilirler. Büyükşehirlerde hasta trafiğinin yoğun olduğu hastanelerde görev yapan anestezi teknikerleri daha yüksek ek ödenek almaktadırlar. Yoğun hasta trafiğine sahip hastanelerde görev yapan anestezi teknikerinin döner sermayeden elde ettiği ek ödenek tutarı 800 TL’ye kadar yükselmektedir. Buna karşı hasta trafiğinin çok yoğun olmadığı hastanelerde görev yapan anestezi teknikerlerinin aldıkları döner sermaye ek ödenekleri 400 TL civarında olmaktadır.

Özel Hastanelerde Uygulanan Tekniker Maaşları

Anestezi Teknikeri Özel Hastane Maaşları devlet hastanelerinde uygulanan maaşlardan farklı olarak verilmektedir. Ana işverenin devlet olmasına karşı yapılan atamalar sonunda açıkta kalan birçok anestezi teknikeri bulunmaktadır. Bunun nedeni ise anestezi tekniker mesleğine olan ilginin giderek artması ve mezun sayısının atamanın çok üzerinde olmasıdır. Devlet atamalarının ardından açıkta kalan anestezi teknikerleri ikinci bir şans olarak özel hastanelere yönlenmektedir.

Özel sektör hastanelere göreve başlayan anestezi tekniker maaşlarında tek bir rakam belirlenmesi mümkün olmamaktadır.  Sayısız özel sağlık sektöründe görev yapan anestezi tekniker maaşları genel olarak 2500 TL civarında olmaktadır. Devlet hastanelerindeki kademe farkı özel sektör hastanelerde de uygulanmakta ve anestezi tekniker maaşları kıdemlere göre artış göstermektedir. Örneğin;

 • Yeni mezun olarak göreve başlayan bir anestezi memurunun özel sektörden aldığı maaş tutarı 2500 TL olurken
 • 20 yılını sektörde geçirmiş bir anestezi teknikerinin özel sektörden aldığı maaş 5000 TL ye kadar ulaşabilmektedir.

Tüm bu bilgilere ek olarak kurumsallaşmış büyük özel sağlık sektörlerinde görev yapan anestezi teknikerlerinin maaşlarının daha yüksek olduğunu söylemek mümkün olmaktadır.

Güncel Zabıta Maaşları Ne Kadar Oldu?

Mübaşir Maaşları Ne Kadar?

Radyoloji Teknikeri Maaşı Ne Kadar ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir