Kapat
Reklam Alanı

2019 Memur Maaş Zamları Ne Kadar Oldu?

Bilgi 120 1

Memur maaşları 2019 yılı itibariyle, enflasyon oranlarının da değişmesi sonucu zamlandı. Maaşların zam oranları ise;

 • Memurun kademesi,
 • Maaşını aldığı zaman,
 • Memurun derecesi

Durumlarına göre değişiklik gösterir. Ocak 2019 itibari ile, 3 milyon 200 bin kamu görevlisi ve 1 milyon 900 bin memur emeklisi maaşlarına 4. dönem toplu görüşmeleri ile zam yapılmıştır. Enflasyonun 349 TL olması ile birlikte, en düşük memur maaşı, 3.482 TL olmuştur. Buna göre yapılan zam oranı;

 • enflasyon farkı 5.84 olduğunda 9.84,
 • enflasyon farkı 7.15 olduğunda, 11.15

oranında seyredecektir. Bu hesaplama doğrultusunda kıdemlerine göre 2019 memur maaşları;

 • En düşük gelirli memurlar için, 3.482 TL,
 • Memurlar için, 4.435 TL,
 • Öğretmenler için, 4.908 TL,
 • Zabıta memuru için, 4528 TL,
 • Hemşireler için, 5.139 TL,
 • Polis memuru için, 5.843 TL,
 • Gelir uzmanı için, 6.341 TL,
 • Avukatlar için, 6.355 TL,
 • Mühendisler için, 6.683 TL,
 • Uzman tabipler için, 7.708 TL,
 • Yardımcı doçentler için, 7.027 TL,
 • Doçentler için, 8.613 TL,
 • Pofesörler için, 11.552 TL,
 • Genel müdür için, 13.721 TL,
 • Hakim ve savcılar için, 16.746 TL

Şeklindedir.

2019 Yılı Memur Maaş Zam Oranları

Zam oranları, enflasyon oranına göre değişiklik gösterir. Buna istinaden 2019 memur maaş zammı, şöyle açıklanır;

 • Memurlara yapılan zam, %11.15,
 • Yaşlılara yapılan zam sonrası maaş, 603 TL,
 • Evde hasta bakanlara yapılan zam sonrası maaş, 1310 TL,
 • Engelli maaşı, 722 TL,
 • İşsiz maaşı, 2010 TL,

Şeklinde artış göstermiştir.

2019 Emekli Maaşlarına Yapılan Zam Oranları

Enflasyon bağlamında Temmuz ayında emekli maaşlarına % 9.17 oranında zam yapıldığı açıklanmıştır. 2019 Ocak itibari ile, emekli memur maaşlarındaki artış, % 9.34 oranına yükselmiştir. Bu hesaplamaya göre, 2019 memur emekli maaşları;

 • SGK 4A bendi dahilinde emekli olan kişiler için, 1.904 TL,
 • SGK 4B bendi dahilinde emekli olan kişiler için, 1.608 TL,
 • SGK 4C bendi dahilinde emekli olanlar için, 2.379 TL

Olarak yükselmiştir. Bu hesaplamada ele alınan ölçüt, en düşük ücrettir.

SGK 4A, 4B, 4C Nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumunun hangi emeklilik bendine bağlı olunduğunu gösteren yeni bir uygulaması mevcuttur. Eskiden bu, SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı olarak adlandırılmıştı. Yeni gelen düzenlemeyle birlikte, söz konusu isimler değiştirildi. Buna istinaden;

 • SSK, 4A,
 • Bağkur, 4B,
 • Emekli Sandığı, 4C

Şeklinde değiştirilmiştir. Kişiler hangi birime dahil olduklarını E-Devlet üzerinden tespit edebilirler. Meslek gruplarına göre, hangi bend dahilinde emekli olunacağı değişiklik göstermektedir.

Memur Maaş Zamları Neye Göre Belirlenir ve Nasıl Hesaplanır?

Memur maaş zam oranları 2019 yılında da, her yılda olduğu gibi, tüketici fiyat endeksi baz alınarak belirlenmektedir. Özel sektörde çalışanlar için, kişilerin iş sözleşmelerinde hangi enflasyona dair bir zam artışında bulunulacağı belirtilmemişse, işverenin kendi isteğine göre zam yapma hakkı saklıdır. TÜİK her ay başlangıcı itibari ile TÜFE oranlarını açıklar. Kümülatif artış oranı ve toplu sözleşmede verilen zam oranı dikkate alınarak maaş farkı hesaplanır.

2019 memur maaş zam hesaplaması, Sosyal Güvenlik Kurumu resmi hesaplama sistemine giriş yapılarak hesaplanabilir.

Memur Maaşları Her Yıl Zamlanır mı?

2019 memur maaş zammı, enflasyon farkına göre belirlenmiştir. Maaşlara yapılan zam oranları her yıl değişiklik gösterir. 2018 yılının ilk 6 ayında, enflasyon farkı, 9.17 idi. Buna toplu sözleşmede belirlenen %3.5 oranı da eklendiğinde, yapılması öngörülen zam, 8.67 olmuştu ancak Maliye Bakanı yaptığı açıklama ile, memur maaş zammını, %8.65 olarak belirlemişti. Memur maaşlarının zam oranı, enflasyona ve Maliye Bakanı’na bağlı olarak değişir.

Enflasyon Nedir ve Maaşları Nasıl Etkiler?

Enflasyon ile ilgili yapılacak en basit tanım, paranın alım gücünün düşme hızı şeklinde olur. Eğer paranın alım gücü oldukça düşükse, buna deflasyon denir. Merkez bankalarının görevi ise, deflasyonun önüne geçmektir. Yeryüzünde var olan kaynaklar kısıtlıdır. Bu nedenle üretim kimi zaman durur ya da azalır. Eğer bir ortamda arz azsa ve tersine talep çok fazlaysa, fiyatlar artar. Buna talep enflasyonu adı verilir. Kimi zaman ise, üretim devam eder yalnız, üretimin yapılabilmesi için gereken kaynakların fiyatları artar. Bu durumda kar marjının korunması gerekir ve mal ve hizmet fiyatları yine artar. Böyle bir duruma, maliyet enflasyonu denir. Bir ortamda arz çok fazla olduğunda da enflasyon etkilenir. Eğer ortamda para çok fazlaysa, bu paranın değerini düşürür. Bu duruma, para enflasyonu adı verilir. Ekonomik kriz, işsizlik durumları, deflasyon ile bağlantılıdır. Enflasyon sakin kaldığında, bu sağlıklı bir ekonomi anlamına gelir. İktisatta, enflasyon farkı gibi bir ibare aslında yer almaz. Enflasyon farkının maaşlara yansıtılması şeklinde yapılan açıklamalar, maaşlara, ekonomik durum itibariyle zam yapılması anlamına gelir.

Dul ve Yetim Aylıklarına Yapılan Zam Ne Kadar Oldu?

2019 yılı itibari ile memur ve emekli maaşlarına zam gelmesi sonrasında, dul ve yetim aylığı alanların maaşlarının da zamlanacağı açıklanmıştır. Dul ve yetim aylığı, herhangi bir yakını vefat etmiş kişilere, SGK tarafından bağlanan bir aylıktır. Buna göre, ölen kişinin eşine maaşın yüzde 50’si, çocuklara ise, yüzde 25’i bağlanır. Dul ve yetim aylıkları alan kişilerin maaşlarına % 10.19 oranında zam yapılmıştır. Yapılan zam sonrası, ilk maaş Ocak ayında zamlanmadan önceki haliyle yatar. İlk zamlı maaş Şubat ayında yatacaktır. Oluşan maaş farkı ise, Ocak ayının belirlenen tarihinde kişilerin hesabına aktarılır.

Yaşlı Aylığı Nedir ve Yaşlı Aylığına Yapılan Zam Ne Kadardır?

Türkiye Cumhuriyeti bir sosyal devlet olduğundan, vatandaşlarına, herhangi bir sosyal güvenceleri olmadığında, yardım yapmakla mükelleftir. Buna istinaden, 65 yaşını geçmiş olan ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar, yaşlı aylığı alabilir. Yaşlı aylığı alma şartları şöyledir;

 • Nafaka da dahil olmak üzere, herhangi bir gelir almıyor olmak,
 • Herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmamak,
 • 65 yaşını doldurmuş olmak

Türkiye’de şu an 581 bin kişi, 65 yaş aylığı almaktadır. Yaşlı aylıklarına da, 2019 yılı itibari ile zam yapılmıştır. Yapılan zam ile, aylık, 543 TL’den 603 TL’ye çıkmış durumdadır.

Kimler Yaşlı Aylığı Alamaz?

Yaşlı aylığı almak adına gereken çeşitli şartlar olduğu gibi, bu aylığı, bazı durumlarda hiç alamıyor olmak da mümkündür. Buna göre;

 • Sosyal Güvenlik Kurumu dahilinde, herhangi bir maaş sahibi olan kişiler,
 • Nafaka almakta olan kişiler,
 • Başka bir kanuni yol ile emekli olan kişiler,
 • Yaşamakta olduğu hanenin aylık ortalama geliri, asgari ücretin 1/3’ünden fazla olan kişiler

Yaşlı aylığı alma hakkına sahip olamazlar.

Yaşlı Aylığına Nasıl Başvuru Yapılır?

Yaşlı aylığına başvuru, bizzat kişilerin kendisi tarafından ya da bir vasi tarafından yapılabilir. Vasi tarafından başvuru yapılması istendiğinde, vasi mahkeme kararı ile atanır. Başvuru yapılırken izlenmesi gereken aşamalar, şu şekildedir;

 • Aile Bakanlığı resmi internet sitesinde yer alan başvuru formu doldurulur.
 • İl ya da ilçe kurulundan, muhtaç olunduğunu ifade eden belgeler temin edilir.
 • Valilik ya da kaymakamlıklardan başvuru evrakları alınır.

Belgelerle birlikte, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kurumu’na başvuru yapılır.

Belediye Memur Maaşları Ne Kadar Oldu?

Mübaşir Maaşları Ne Kadar?

Güncel Anestezi Teknikeri Maaşı Ne Kadar?

“2019 Memur Maaş Zamları Ne Kadar Oldu?” üzerine 1 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir