Kapat
Reklam Alanı

2019 Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Ne Kadar Oldu?

SGK 246 0

Asgari ücretin 2019 yılında artmasıyla işveren maliyetleri de artış göstermiş asgari ücretin %26,05 artışından işverende payını almıştır. 2019 yılı net asgari ücret bekar ve çocuksuz bir işçi için asgari geçim indirimiyle birlikte net 2.020 TL olarak belirlenmiştir. 2019 yılında net asgari ücret 417 TL artış göstermekle birlikte bu 417 TL’lik artışın işverene maliyeti 621 TL olacaktır.

Asgari ücretin işverene maliyeti hesaplanırken 2019 yılında yapılan %26,05’lik asgari ücret zammının yanında brüt asgari ücrette meydana gelen değişikliklerde önem arz etmektedir. Bir önceki yılda brüt asgari ücret 2.029,50 TL iken 2019 yılında brüt asgari ücret 2.558,40 TL olarak belirlenmiştir. Brüt asgari ücret üzerinden işçinin ödediği işçiye ait sigorta primleri, işsizlik sigortasındaki işverenin payı ve diğer vergiler birlikte hesaplandığında 2019 yılında asgari ücretli bekar ve çocuksuz bir işçinin işverene maliyeti 3.005,65 TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 Yılında Bekar ve Çocuksuz Asgari Ücretlinin İşverene Maliyeti Ne Kadardır?

1 Ocak 2019 tarihinden başlamak üzere 31 Aralık 2019 tarihine kadar bekar ve çocuksuz işçilerin net asgari ücreti 2.020,90 TL olarak belirlenmiştir. Bu ücrete asgari geçim indirimi adı verilen ve çalışanların medeni durumu ve çocuk sayıları, eşlerinin çalışıp çalışmadığı gibi hususlara göre belirlenen ücretlerde dahildir. Bir önceki yıla göre %26,05 artış yapılan asgari ücret brüt olarak 2.558,40 TL olarak tespit edilmiş 2019 asgari ücret maliyeti brüt ücret üzerinden işverene maliyet artışı olarak yansıtılmıştır.

2019 yılında brüt asgari ücretin işverene maliyetinin ne kadar arttığı tartışma konusudur. 417 TL’lik asgari ücret artışı işverene maliyet olarak 621 TL olarak belirlenmiştir. Asgari ücretin işverene maliyeti hesaplanırken net artış oranı değil brüt asgari ücret üzerinden birtakım giderler ile maliyet hesabı yapılmaktadır. 2019 yılında asgari ücret tespit komisyonu tarafından brüt asgari ücretin 2.558,40 TL olarak belirlenmiş olması bu hesaba eklenecek birtakım giderlerle işveren maliyetinin ortaya çıkarılmasında etkili olmuştur.

2019 işveren maliyeti hesabını tablo ile göstermek gerekirse bekar ve çocuksuz bir işçinin işverene maliyeti; brüt asgari ücret+ işçiye ait işveren tarafından ödenen SGK prim payı %15,5+ işveren tarafından karşılanan işçinin sigorta payı fonunun toplanmasıyla tespit edilmektedir. İşveren maliyeti 2019 yılında;

  • Brüt asgari ücret: 2.558,40 TL
  • SGK prim ödemesi işveren payı: 396,55 TL
  • İşsizlik sigorta fonu işveren payı: 51,17 TL

Tutarlarının belirlenmesi ve toplanmasıyla 3.006,12 TL olarak belirlenmiştir. 2019 yılında bir işçinin işveren maliyeti en az 3.006,12 TL olacaktır.

 Asgari Ücretin Belirlenmesine Etki Eden Maliyet Kalemleri Nelerdir?

2019 yılında asgari ücretin 417 TL artış göstermesiyle birlikte asgari ücretin işverene maliyeti, brüt asgari ücrette kesintiye neden olan yasal sebepler ve asgari geçim indirimi tutarları gibi hususların 2019 asgari ücret maliyeti üzerinde etkileri araştırılmaktadır. 2.020,90 TL olarak belirlenen en düşük net asgari ücret belirlenirken brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan yasal kesintiler etkili olmaktadır. Şöyle ki 2019 yılında belirlenmiş brüt asgari ücret tutarı olan 2.558,40 TL üzerinden;

  • Gelir vergisi; 326,20 TL
  • Damga vergisi; 19,42 TL
  • İşsizlik sigortası primi işçi payı; 25,58 TL
  • SGK sigorta primi işçi payı; 358,18 TL

Çıkarıldığında 729,38 TL asgari ücretten kesinti gerçekleşmekte ve 1.826,02 TL AGİ eklenmemiş asgari ücret bulunmaktadır. Bu tutar üzerine asgari geçim indirimi de dahil edildiğinde net asgari ücret 2.020,90 TL olarak belirlenmekte ve işverene maliyete sebep olan işçi ve işverene ait işsizlik sigorta fonu ödemeleri, SGK katılım payına ait işçi ve işveren primleri ve diğer vergiler asgari ücretin 2019 yılı maliyetinin belirlenmesine etki etmektedir.

İşçinin İşverene Maliyeti Nasıl Hesaplanır?

Asgari ücretle işçi çalıştıran bir işyerinde bir işçinin işverene maliyetinin ne kadar olacağı brüt asgari ücret ve işverenin ödemek zorunda olduğu işsizlik sigorta katılım payı ve işçiye ait SGK primleri üzerinden hesaplanmaktadır. 2019 yılında işçinin işverene maliyeti hesaplama; brüt asgari ücret+ işsizlik sigorta fonu katılım payı ve SGK priminin belirlenmesiyle bulunmaktadır.

İşçinin SGK Primlerinin ve İşsizlik Sigortasının İşverene Maliyeti Ne Kadardır?

Asgari ücret maliyet kalemlerinin hesaplanmasında işverene ve firmalara yük getiren en büyük ücret kalemi SGK işveren maliyeti hesaplanmasıdır. Brüt asgari ücrete dahil edilen işçinin SGK prim borcuna denk gelen %20,5’lik pay 524,47 TL olarak belirlenmiştir. Fakat devlet işverenin prim ödemesinde zorlanmaması, işçinin haklarının korunması gibi sebeplerle %5 oranında işverene prim ödeme desteği sağlamakta ve SGK işveren maliyeti tüm ücret maliyeti hesabında %15,5 olarak gerçekleşmektedir. %15,5 SGK işveren maliyeti ise 396,55 TL’dir.

İşveren ve firmalardan 2019 yılında işsizlik sigorta payına katılım sağlanması amacıyla %2’lik makul bir kesinti uygulanmaktadır. Bu kesinti aylık 51,17 TL olarak gerçekleştiğinden brüt asgari ücret ile birlikte toplam işveren maliyeti 3.006,12 TL olarak belirlenmektedir. SGK prim ödemesinde devletin %5’lik desteğinden dolayı işveren 127,92 TL daha az asgari ücret maliyeti ödemesi yapmaktadır. Ancak %5’lik SGK prim indirimi hazine tarafından gününde ödenen prim borçları için geçerlidir. Şayet işveren veya işçinin bağlı olduğu firma SGK prim ödemelerini gecikmeli olarak yatırması halinde 127,92 TL’lik ekstra masraf da işverene yük oluşturacaktır.

Asgari Ücretin İşverene Maliyetini Kim Belirler?

Asgari ücret işveren maliyeti 2019 Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararıyla belirlenmektedir. Bu komisyon işçi sayısı en fazla olan işçi sendikasının farklı iş kollarından 5 üye, işveren sayısı en fazla olan işveren sendikasının farklı iş kollarından 5 üyesi ve devlet tarafından atanan 5 üyeden oluşmaktadır. Her yıl aralık ayında toplanan bu komisyonda öncelikle işçi ve işveren arasında asgari ücret artışında anlaşma sağlanması amaçlanmakta bunun mümkün olmaması halinde devlet görevlileri devreye girerek ülkemizdeki sosyal ve ekonomik şartlar, asgari ücretin geçinme indeksini karşılayıp karşılayamadığı durumlarına dikkat edilerek asgari ücret artışına ve işverene maliyetine karar verilmektedir.

İşveren Asgari Geçim İndirimini Ödemek Zorunda Mıdır?

Asgari ücretin tespit edilmesi sırasında net asgari ücret hesaplanması AGİ kısaltmasıyla bilinen asgari geçim indiriminin asgari ücrete dahil edilmesiyle bulunmaktadır. Asgari geçim indiriminin işçinin durumuna göre net asgari ücrete dahil edilmesi aşağıdaki tablodaki gibidir:

Bekar olan asgari ücretliler için; 191,85 TL,

Evli ve eşi çalışmayanlar için; 230,22 TL,

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklular için; 259 TL

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklular için; 287,78 TL

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklular için; 326,15 TL

Evli ve eşi çalışanlar için; 191,85 TL

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklular için; 220,63 TL

Evli ve eşi çalışanlar 2 çocuklular için; 249,41 TL

Evli ve eşi çalışanlar 3 çocuklular için; 287,98 TL

Asgari ücret hesabı yapılırken bir işçinin en temel koşullarda yaşamını devam ettirebilmesi için geçerli olan geçim indirimi de maliyet olarak hesaplanmakta ve AGİ işçinin işverene maliyeti 2019 olarak belirlenmektedir. İşçinin almış olduğu asgari ücrete dahil edilen AGİ’nin işveren tarafından ödenmesi zorunludur. AGİ tutarlarının işveren maliyetinde hesaplanmaması veya eksik hesaplanması halinde işveren aynı vergi beyanını eksik yapmışçasına sorumlu tutulacak ve ödenemediği AGİ tutarını cezalı bir şekilde faiziyle işçiye ödemek zorunda kalacaktır.

İsteğe Bağlı Sigorta Primleri Ne Kadar?

İşsizlik Ödeneği (Maaşı) Nasıl Alınır, Şartları Nelerdir?

GSS Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir