Kapat
Reklam Alanı

2019 Mübaşir Maaşları Ne Kadar?

Bilgi 480 0

Mübaşir olarak görev yapan kişilerin 2019 yılı için ne kadar maaş aldıkları ve alacakları bu işi yapmak isteyenler ve hâlihazırda yapanlar için merak konusudur. Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan kadrolardan birisi olan mübaşirler bakanlığın en sayıca en büyük kadrolarından birisini ifade etmektedirler. Her yıl büyük ölçüde ataması olan bu kadro bu sebeple oldukça revaçta bir meslek halini almıştır. Mübaşir alımı 2019 yılı içerisinde de kamu atamaları içerisinde kendisine büyük oranda bir yer bulmasını beklediğimiz kadrolardan birisidir. Atanma şartları birçok kadro unvanına göre daha kolay olan mübaşir kadrosu yalnızca Adalet Bakanlığı’na has bir kadro olması nedeniyle de tercih edilen bir kadrodur. Bu yazımızda mübaşir kadrosu hakkında merak edilen tüm sorulara yanıt vermeye çalışacağız.

Mübaşir Kadrosunun Görev Tanımı

Mübaşir kadrosunun görev tanımı kabaca mahkeme salonlarında yol gösterici kişi olarak ifade edilebilir. Kelime kökeni olarak müjdeci, müjdeleyen olan mübaşir, bu işi yapanların filmlerde de sıkça tanık olduğumuz üzere mahkeme salonu önünde sıra bekleyen davalı ve davacıların salona giriş çıkışlarını ve mahkeme salonunda durmaları gerekli olan yerler konusunda yol gösterici olarak görev yapmaktadırlar. Davalı ve davacı taraflar mahkeme usul ve esaslarını bilmeye bilirler bu konuda onlara mahkeme salonunda yol gösteren mübaşirler tarafların ayağa kalkmaları gereken durumlarda onları uyarır, mahkeme salonunun tertibi ile ilgilenir, duruşma tarihinin ertelenmesi gibi durumlarda ise tarafları bu konuda bilgilendirirler. Yaptıkları iş görev tanımları gereği basit gibi görünse de görev yaptıkları yerin intizamlı bir şekilde işleyebilmesi için kadrolu ya da 2019 sözleşmeli mübaşir maaşı alan mübaşirlerin yaptıkları görevi sorunsuzca yerine getirmeleri oldukça önemlidir.

Mübaşirler Hangi İşleri Yapar?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi mübaşirler yalnızca Adalet Bakanlığı’na bağlı olarak görev yaparlar ve yalnızca mahkeme salonlarında çalışırlar. Adalet Bakanlığı’na bağlı diğer kurumlardan olan cezaevlerinde mübaşirler çalıştırılamazlar. Cezaevlerinde görev yapan gardiyan maaşları 2019 yılında mübaşirler gibi artmıştır ancak mübaşirler yalnızca mahkeme salonlarında yargılama kısmında çalışmaktadırlar. Mübaşirlerin yaptıkları görevleri, duruşma öncesi, duruşma esnası ve duruşma sonrası olarak üç ana başlık halinde inceleyebiliriz. Mübaşirlerin yaptığı işleri sıralamak gerekirse;

 1. Duruşma öncesi,
 • Adliyelerde görev yapan zabıt katiplerinin hazırladığı duruşma dosyalarını inceleyip sıraya koyarak hakim ve savcıların incelemesi için eksiksiz olarak hazırlarlar,
 • Davalı, davacı ve avukatların görebilmesi için günlük duruşma listesini duruşma salonunun giriş kapısına asarlar,
 1. Duruşma esnasında,
 • Duruşma sırası gelen tarafları, duruşma salonuna alıp yerlerini göstermek,
 • Duruşma salonu oturma planına riayet edilmesini sağlamak,
 • Duruşma esnasında yemin edilmesi, kararın hakim tarafından açıklanması gibi durumlardaki hal ve uyulması gereken kurallar ile ilgili olarak tarafları bilgilendirmek,
 • Hakim tarafından duruşmanın kapalı yapılmasına karar verilmesi durumunda duruşma salonunu boşaltmak,
 • Duruşmaların ileri bir tarihe ertelenmesi durumunda söz konusu tarihi taraflara yazılı olarak vermek,
 • Hakim tarafından dosyadan evrak örneği verilmesi kararı alınması halinde ilgili söz konusu evrak örneğini ilgili tarafa vermek,
 • Duruşma esnasında zabıt katipleri tarafından yazılan evraklardan hakime, savcıya veya taraflara verilmesi gerekenleri vermek, imzalatılması gerekenleri imzalatmak.
 1. Duruşma sonrası,
 • Postaya verilmesi gereken evrakları, dosyaları, müzekkere ve talimatnameleri teslim etmek, ulaştırılması gereken yerlere teslime etmek,
 • Arşive gitmesi gereken veya arşive gitmesi gereken dosyalarla ilgili gerekli işlemleri yapmak,
 • Arşivleri düzenli tutmak,
 • Mahkemeye sunulan evrakları dosyalamak,
 • Gerekli görülen durumlarda keşiflere katılıp hakimlere yardımcı olmak,
 • Hakim ve yazı işleri müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak,

Mübaşir Atamaları

Ülkemizde her ilde ve neredeyse her ilçede adliyeler bulunmaktadır. Bu adliyelerde hakim, savcı, zabıt katibi ve mübaşirler görev yapmaktadırlar. Bu nedenle ülkemizde her yıl yüzlerce zabıt katibi ve mübaşir alımı yapılmaktadır. Geçtiğimiz yıl 500 civarı yapılan mübaşir ataması yapılmış olup bu atamaların büyük bir kısmı büyük şehirlere yapılmıştır. Mübaşir maaşı diğer kadrolara göre nispeten düşük olsa bile atama sayısı olarak oldukça tatmin edici görünmektedir. Lise, ön lisans ve lisans mezunu olanların atanabildiği bu kadrolar için Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olma ön şartı aranmaktadır. Geçtiğimiz yıl yapılan atamalarda en düşük atanma puanı 78 puan ile Erzurum olurken en yüksek puanlı atanan aday ise 85 puanla Ankara’ya atanmıştır. Ancak gün geçtikçe bir takım zorluklar bu atamayı bekleyen adayların önüne çıkmaktadır. 2016 yılına kadar mübaşir olarak doğrudan kadrolu olarak atanan adaylar 2016 yılından itibaren sözleşmeli kadrolara alınmaktadırlar. Kadrolu çalışanlar ile aralarında bazı farklar bulunan sözleşmeli kadroların daha sonra kadro alması beklenirken bu süre zarfında kadrolu personelin faydalandığı birtakım haklardan mahrum kaldıklarını söylemek gerekir.

Mübaşir Maaşları Ne Kadardır?

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan tüm kamu personelinin maaşları devlet tarafından belirlenmekte ve yılda iki kez zam yapılmaktadır. Ocak ve Temmuz aylarında yapılan memur maaşı zam oranlarına ek olarak enflasyon artışı oranında da bir artış yapılması söz konusudur. Tüm kamu çalışanlarına olduğu gibi mübaşir maaşı 2019 yılının ilk döneminde de %4 oranında zamlanmıştır. Bu zam oranına ayrıca enflasyon farkı da eklendiğinde %10,69 oranında bir zam yapılmış olmaktadır. Mesleğe yeni başlayacak bir mübaşirin alması düşünülen maaş kişini hangi eğitim seviyesi üzerinden atamasının yapıldığına göre değişim göstermektedir. Mübaşir atamaları için en az lise mezunu olma şartı bulunmaktadır ancak ön lisans ya da lisans mezunu olarak da mübaşir alımı yapılmaktadır. Bu nedenle mezuniyete göre yeni atanan mübaşir maaşları şu şekildedir;

Radyoloji Teknikeri Maaşı Ne Kadar ?

Belediye Memur Maaşları Ne Kadar ?

 • Göreve yeni atanmış lise mezunu bir mübaşir 13. derecenin 3. kademesinden göreve başlar. Buna göre, lise mezunu yeni başlayan mübaşir maaşı 2905 TL’dir
 • Göreve yeni atanmış ön lisans mezunu bir mübaşir 10. derecenin 2. kademesinden göreve başlar. Buna göre, ön lisans mezunu yeni başlayan mübaşir maaşı 2930 TL’dir.
 • Göreve yeni atanmış lisans mezunu bir mübaşir 9. derecenin 1. kademesinden meslek hayatına başlar. Buna göre, lisans mezunu yeni başlayan mübaşir maaşı 2935 TL’dir.

Mübaşir Maaşları Nasıl Hesaplanır?

Yukarıda belirttiğimiz maaşlar herhangi bir ek ödeme olmaksızın yeni atanan mübaşirlerin alacağı maaşları ifade etmektedir. Ancak mübaşirlerin medeni durumları ve varsa çocukları ile sahip oldukları çocuk sayısı gibi etkenler maaşlarında ek ödemelere neden olur. Bu ek ödemelerle birlikte mübaşir ne kadar maaş alır 2019 yılı için sorulan bu sorunun cevabı şu şekildedir;

 • Görevde olan bir mübaşir çalışmayan eşi için aylık 278,58 TL
 • Görevde olan bir mübaşir 6 yaşından küçük çocuğu için aylık 65,28 TL
 • Görevde olan bir mübaşir 6 yaşından büyük çocuğu için aylık 32,64 TL ek ödeme almaktadır.

Yukarıda bahsettiğimiz üzere eğitim durumu da tüm kamu çalışanlarında olduğu gibi derece ve kademeyi etkilemekte ve maaşları doğrudan ilgilendirmektedir. Bu nedenle net maaşlar hesaplanırken kişilerin eğitim durumları, sendikalı olup olmadıkları, kademe ve dereceleri, medeni durumları, eşinin çalışıp çalışmadığı ve çocuk sayısı gibi değişkenler mübaşir maaşının hesaplanmasında oldukça önemlidir.

Acil Tıp Teknisyeni Maaşları Ne Kadar ?

Uzman Çavuş Maaşları Ne Kadar ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir