Kapat
Reklam Alanı

2019 AGİ Dahil Asgari Ücret Ne Kadar Oldu?

SGK 290 0

Asgari geçim indirimi dahil 2019 yılında askeri ücretin ne kadar olduğu milyonlarca çalışanı yakından ilgilendirmektedir. Her yıl ocak ayına girilmeden önce Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanarak en düşük asgari ücret miktarı belirlenmektedir. Asgari ücret belirlenirken işçi sendikaları ile işveren sendikaları anlaşmaya çalışmakta belirlenen tutarlar üzerinde anlaşma sağlanamaması halinde ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girerek asgari ücretin belirlenmesi hususunda karar belirtmektedir.

Asgari ücret 2019 ne kadar oldu sorusuna yanıt vermeden önce asgari ücretin belirlenmesine etki edecek faktörleri hatırlatmakta yarar vardır. Asgari ücretin belirlenmesine etki eden en önemli husus şüphesiz enflasyon rakamlarıdır. 2018 yıl sonu enflasyonunun %20,30 olarak gerçekleşmesi sebebiyle asgari ücret geçim sıkıntılarına sebep olmuş bu sebeple 2019 yılında asgari ücret zam tutarı %26,05 olarak gerçekleştirilmiştir. Asgari ücret belirlenirken enflasyon rakamları dikkate alınmakla birlikte aynı türden bir artış yapılmadığı görülecektir.

2019 yılında 1 Ocak 2019’dan 31 Aralık 2019 tarihine kadar ülkemizde geçerli olacak brüt asgari ücret tarifesi 2.558,40 TL olarak belirlenmekle birlikte en düşük asgari ücret net 2.020,90 TL olarak belirlenmiştir. Ancak bu net ücret bekar olan çocuksuz kişilere ait asgari geçim indirimi dahil edilmiş asgari ücret rakamına karşılık gelmekle birlikte eşi çalışmayan ve çocuklu kimseler için asgari ücret rakamları farklılık arz etmektedir.

2019 Yılı AGi Dahil Asgari Ücret Rakamları

2019 yılında asgari ücret zammının %26,05 olarak belirlenmesiyle asgari ücret dahil edilmiş asgari ücret tablosu ortaya çıkmıştır. Asgari geçim indirimi medeni hal ve çocuk durumu dikkate alınarak belirlenmiş olan 2019 asgari ücret tablosu şu şekildedir:

 • AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar): 2.020,90 TL
 • AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli Eşi Çalışmayan): 2.059,29 TL
 • AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli Eşi Çalışmayan 1 Çocuk): 2.088,07 TL
 • AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli Eşi Çalışmayan 2 Çocuk): 2.116,85 TL
 • AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli Eşi Çalışmayan 3 Çocuk): 2.155,23 TL
 • AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli Eşi Çalışmayan 4 Çocuk): 2.155,23 TL
 • AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli Eşi Çalışmayan 5 Çocuk): 2.155,23 TL
 • AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli Eşi Çalışan): 2.020,90 TL
 • AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli Eşi Çalışan 1 Çocuk): 2.049,69 TL
 • AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli Eşi Çalışan 2 Çocuk): 2.078, 47 TL
 • AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli Eşi Çalışan 3 Çocuk): 2.116, 85 TL
 • AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli Eşi Çalışan 4 Çocuk): 2.136,04 TL
 • AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli Eşi Çalışan 5 Çocuk): 2.155,23 TL

2019 yılı Brüt Asgari Ücret Rakamları Üzerinden Yapılan Yasal Kesintiler Nelerdir?

Asgari ücret 2019 brüt tutarının belirlenmesiyle birlikte asgari ücrette net ücretin belirlenmesine etki eden yasal kesintilerin neler olduğu ve kesinti tutarları merak konusudur. Asgari ücretin AGİ dahil edilmiş haliyle ortaya çıkan net tutarı brüt olarak hesaplanmış asgari ücret üzerinden yapılmaktadır. 2019 yılında belirlenmiş olan 2.558,40 TL brüt asgari ücret üzerinden:

 • Sigorta primi işçi payı: 358,18 TL
 • İşsizlik sigorta primi işçi payı: 25,58 TL
 • Gelir vergisi: 326,20 TL
 • Damga vergisi: 19,42 TL

Şeklinde kesintiler hesaplandığında 729,38 TL kesinti hesaplanmış olacak bu kesinti brüt asgari ücretten çıkarıldığında AGİ dahil edilmemiş net asgari ücret olan 1.826,02 TL bulunacak, bu ücrete bekar ve çocuksuz kişilere verilen en düşük AGİ eklendiğinde ise net asgari ücret 2.020,90 TL olarak hesaplanacaktır.

Asgari Ücrette AGİ Nasıl Hesaplanır?

Net asgari ücret genellikle asgari ücret agi dahil ne kadar 2019 şeklinde araştırılmaktadır. Asgari geçim indirimi 16 yaşından büyük işçilere medeni halleri ve çocuk sahibi olup olmamalarına göre belirlenmektedir. Asgari geçim indirimi tüm çalışanların asgari geçimlerini sağlayacak tutarın vergi dışında bırakılmasıyla vergilerden muaf tutulmuş bir ücrettir. AGİ olarak kısaltılan asgari geçim indirimi devlet tarafından ödenmekte ve işverenin ödeme yükümlülüğü bulunan gelir vergisinden düşülmektedir.

Asgari ücrette asgari geçim indirimi %15’lik vergi dilimi üzerinden hesaplanmakta ve uygulanan indirim matrahı sonucunda AGİ belirlenmektedir. AGİ hesaplanırken;

 • İşçi için %50,
 • Çalışmayan eş için %10,
 • Birinci ve ikinci çocuk için %7,5
 • Üçüncü çocuk için %10
 • Dört ve daha fazla çocuk sayılarında ise %5

Şeklinde brüt tutar üzerinden indirim uygulanmakta ve vergi diliminin başlangıcı olan %15 ile bu indirim tutarları çarpılarak 12’ye bölünmekte ve aylık olarak asgari geçim indirimi bulunmuş olur. Asgari geçim indirimi 2019 yılında;

 • Bekar olan asgari ücretliler için; 191,85 TL,
 • Evli ve eşi çalışmayanlar için; 230,22 TL,
 • Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklular için; 259 TL
 • Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklular için; 287,78 TL
 • Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklular için; 326,15 TL
 • Evli ve eşi çalışanlar için; 191,85 TL
 • Evli ve eşi çalışan 1 çocuklular için; 220,63 TL
 • Evli ve eşi çalışanlar 2 çocuklular için; 249,41 TL
 • Evli ve eşi çalışanlar 3 çocuklular için; 287,98 TL

Olarak belirlenmiştir. Asgari geçim indirimi her yıl vergiden muaf tutulacak şekilde brüt asgari ücret tutarı üzerinden yapılacak indirimlerle hesaplanmaktadır.

Asgari Ücret Nasıl Hesaplanır, Kim Belirler?

Asgari ücret hesaplanması her yıl sonunda asgari ücret tespit komisyonunun kararı ile ortaya çıkmaktadır. Asgari ücret tespit komisyonu en çok işçi bulunduran iş sendikasının farklı iş kollarından 5 üye, en çok işveren bulunduran işveren kuruluşundan 5 üye ve devlet tarafından kamu kurum ve kuruluşlarınca görevlendiren 5 üyeden oluşmaktadır. Asgari ücret hesaplama yapılırken;

 • Asgari ücretin belirleneceği dönemdeki sosyal ve ekonomik durum,
 • Toplumda süregelen geçim şartları,
 • Güncel ödeme durumu ile geçinme endeksi arasındaki ilişki

Gibi pek çok husus göz önünde bulundurulmaktadır. Asgari ücret hesabı tüm işçileri kapsayacak şekilde brüt asgari ücret üzerinden saatlik, günlük ve aylık hesap şeklinde gerçekleştirilmektedir. Brüt asgari ücret üzerinden hesaplama yapılmasının sebebi damga vergisi, gelir vergisi, işsizlik fonu işçi payı ve SGK işçi payının brüt ücret üzerinden kesiliyor olmasıdır. 2019 yılı günlük asgari brüt ücret 85,28 TL olarak belirlenmiştir.

Asgari Ücretin İşverene 2019 Yılı Maliyeti Ne Kadardır?

2019 yılında asgari ücret rakamlarının ortaya çıkmasıyla birlikte asgari ücret ne kadar 2019 olduğu sorusu kadar asgari ücretin işverene maliyeti de oldukça önemlidir. 2019 yılı en düşük asgari ücret 2.020,90 TL olduğu düşünüldüğünde bu rakamın üzerinde işverene asgari ücret maliyeti getirdiği unutulmamalıdır. Asgari ücret hesabı yapılırken net asgari ücret değil brüt asgari ücret üzerinden işverene birtakım maliyet kalemleri çıkarılmaktadır. 2019 yılında bir işçiye ait brüt asgari ücretin 2.558,40 TL olduğu düşünüldüğünde işverenin maliyeti bu rakamın üzerinde hesaplanmaktadır.

Asgari brüt ücret diğer masraf kalemleri de eklendiğinde işverene toplam maliyeti 3.006,12 TL olarak belirlenmiştir. İşveren maliyeti;

 • Brüt asgari ücret: 2.558,40 TL,
 • SGK prim ödemesi işveren payı %15,5: 396,55 TL,
 • İşveren işsizlik sigorta fonu payı: 51,17 TL

Tutarlarının toplanmasıyla elde edilmektedir. 1 Ocak- 31 Aralık 2019 tarihleri arasında bir işçinin işverene aylık maliyeti 3.006,12 TL olacaktır.

Memur Maaş Zamları Ne Kadar Oldu?

Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Ne Kadar Oldu?

Dul Maaşı (Aylığı) Sorgulama E-Devlet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir