Kapat
Reklam Alanı

Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigorta Primi 2018

SGK 314 0

Belirtilen ev hizmetlerinde çalışmakta olan kişiler için SGK tarafınca çalışmalar ile birlikte 1 Nisan 2015 tarihi itibari ile bu hizmetleri veren kişiler sigorta güvencesine alınmıştır. Bu sigorta kapsamında form doldurularak gerekli bildirimin yapılması yeterli olmaktadır. Bu sigorta kapsamındaki hizmetleri inceleyecek olursak bunlar ev aşçılığı yapanlar, yabancı işçiler, ev temizliği yapanlar, bebek bakıcıları ile buna benzer işleri ev içerisinde yapan kişiler sosyal sigortalar kapsamında güvence altına alınmaktadır. Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigorta Primi 2018 ile ilgili bilgileri bu yazımızda ifade edeceğiz.

Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigorta Primi 2018 başlangıç işlemleri, bu hizmetleri veren kişilerin işvereni konumunda olan kişiler tarafından bildirim yapılması gerekmektedir. Bu bildirimler yapılırken hizmeti veren kişi ile ilgili bazı belgelerin hazır bulunması gerekmektedir. Bu belgeler işverenin kimlik fotokopisi, hizmeti vermekte olan kişinin kimlik fotokopisi ve Ek 9 belgesi olarak ifade edilen belgenin doldurulmuş halidir. Bu belgeler tamamlanıp, form doldurulduktan sonra Sosyal Güvenlik Merkezi’ne bildirim yapılmalıdır.

Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigorta Primi 2018 Sigorta Primi Ne Kadar

Ek 9 kapsamı çerçevesinde ödenmekte olan ev hizmetleri sigorta primleri kimi durumlar altında değişkenlik göstermektedir. Bu prim miktarı sigortalı olarak çalışan kişinin ya da işverenin prim indirimi uygulamasından yararlanıp yararlanmaması durumlarına göre farklılaşmaktadır. Sigorta kanunu çerçevesinde 10 gün ve daha fazla olarak çalıştıran kişinin eğer daha önceden ödenmemiş prim borçları bulunuyor ise buna ek olarak hali hazırda ev hizmeti verdiği işvereni tarafından primleri düzenli bir şekilde ödenmiyorsa, işveren herhangi bir şekilde indirimden yararlanamamaktadır.

Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigorta Primi 2018 prim indirimlerinden yararlanabilmek için hizmet veren kişinin prim borcunun olmaması ve hali hazırdaki işinin primlerinin düzenli olarak ödenmesi gerekmektedir.             Ev hizmetlerinde çalışmakta olan bireyleri sigorta prim ücretlerinin günlük tutarı ise 25,35 TL olarak belirlenmiştir. Şayet işveren, önceki prim borçlarını ödemişse veya işverenin daha önceden tahakkuk eden prim borçları yoksa ve hali hazırda ev hizmetlerinde çalıştırdığı kişinin primlerini ödüyorsa prim %5’lik bir prim indiriminden yararlanma hakkına sahip olabilmektedir.

Bu indirim düşünüldüğünde Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigorta Primi 2018 günlük prim miktarı 18,65 TL olmaktadır. Yapılan bu teşvik indiriminden yararlanabilmek için başvuru esnasında doldurulan Ek 9 formu içerisinde bulunan 5510 %5 kutucuğu işaretlenmelidir. Eğer prim ödemeleri düzenli ise bu teşvik indiriminden yararlanmanız söz konusu olabilmektedir. Bu kutucuğun işaretli bir şekilde teslim edilmesi gerekli araştırmanın yapılmasını sağlar. Eğer araştırmalar sonucu gerekli şartları sağladığınızı kanaat getirilirse otomatik olarak bu indirimden faydalanabilecek siniz.

Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigorta Primi 2018 Kim Tarafından Ödenir

Belirtilen ev hizmetlerini vermekte olan kişiler diğer bütün çalışanlar gibi çalışma dünyasına dâhil edilirler ve sosyal güvenlik haklarını elde ederler. İlgili yasayı (Ek 9 Yasası) inceleyecek olursak bu yasa, hizmeti veren kişinin bir ay içerisindeki verdiği hizmetin süresinin 10 gün veya daha fazlası olması halinde, hizmet vereni çalıştıran kişiyi işveren olarak tanımlamaktadır. Bu bakımdan düşünüldüğünde Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigorta Primi 2018 düzenli bir şekilde hizmeti alan kişi tarafından her ay ödenmelidir. Ancak diğer bir ayrıntı ise işveren konumunda olan kişinin tüzel bir kişi değil gerçek bir kişi olması gerektiğidir.

Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigorta Primi 2018

Bu konu ile alakalı olan teşvik ile ilgili mevzuatları incelemeye devam edecek olursak, ilgili yasada bulunan her sigortalı olarak çalışan kişi için verilen 100 TL miktarındaki asgari ücret desteği bu sigorta kapsamında da uygulanmaktadır. Yani Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigorta Primi 2018 uygulamaları içerisinde de bu asgari ücret desteğinden faydalanabilmektedirler. Eğer bahsi geçen teşvik yardımından faydalanılırsa, 10 gün ve üzeri verilen hizmetler karşılığı bir günlük olarak 18,65 TL olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigorta Primi 2018 Ek 9 Maddesi İlgili Diğer Ayrıntılar

Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigorta Primi 2018 konularını kapsayan maddeleri inceleyecek olursak birkaç ayrıntıyı daha ifade etmemiz gerekmektedir. Ev hizmetlerinde çalışan kişinin yani Ek 9 maddesi kapsamında değerlendirilen kişinin, 4447 numaralı kanunun 10. Maddesi içerisinde belirtilen teşvik hizmetinden yararlanmamış olması ve işe başladığı tarihten 6 ay önceki süreci içerisinde 4A sigorta kapsamında çalışmamış olması durumlarında bazı indirimler söz konusu olabilmektedir ancak yeterli değildir. Bunun yanı sıra işveren konumunda bulunan kişinin de ev hizmetlerinde çalışan kişinin primlerini düzenli ödüyor olması halinde bu bahsedilen teşvik kapsamında indirimden faydalanabilmektedir.

Eğer bahsedilen teşviklerden yararlanma durumu söz konusu olursa, ev hizmetleri veren kişinin günlük prim ödemesi 8,16 TL miktarına kadar düşebilmektedir. Ay bazında ifade edecek olursak 245,01 TL gibi bir ücret karşımıza çıkmaktadır. Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigorta Primi 2018 ile ilgili bütün ayrıntıları yazımızda ifade ettik. Sizde ev hizmetlerinde çalışan bir kişi iseniz işvereninize sosyal sigortalardan faydalanabileceğinizi iletmeli ve kolay bir şekilde sigortalı olarak çalışmaya başlamalısınız.

Eğer gerekli şartlar sağlanıyor ise işvereniniz konumunda bulunan kişi, verilmekte olan teşvikler ile birlikte oldukça az bir miktar karşılığında prim ödemeleriniz gerçekleştirebilir. Ev hizmetlerinde çalışmakta olan kişilerin standart günlük prim ücreti 25 TL 35 kuruş olarak belirlenmiş ve hali hazırda çalışan kişiler için ödenmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir