Kapat
Reklam Alanı

2019 Doğum Borçlanması Hesaplaması Nasıl Yapılır ?

SGK 800 1

2019’da doğum borçlanması her sene değişen brüt asgari ücrete göre hesaplanmaktadır. Sigortalı olarak çalışan kadınlar; doğum yaptıktan sonra izin yaparken de doğum parası almaktadır. Doğum yapan kadınlar bu sebeple SGK’ya borçlanmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan başvurulardan sonra doğumdan önce ve doğumdan sonra alınan doğum izinleri; hizmet günü olarak sayılabilmektedir. Sigortalı olarak çalışan kadınlar; doğum borçlanması ile emeklilik tarihini daha erkene çekebilir.

Doğum Borçlanması Şartları Nelerdir?

Doğum borçlanması için şartlar 2019 senesi için de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından düzenlenmiştir. Erken emeklilik fırsatını yaratan doğum borçlanmasından faydalanmak için:

 • Kadın çalışanların mevcut durumdaki sigortalarının başlangıç tarihlerinin, doğumdan önce gerçekleşmiş olması gerekmektedir. 4A SSK, 4B Bağ-Kur ve 4C Emekli Sandığı gruplarına bağlı olarak sigortalı olarak çalışan kadınların ilk sigorta giriş tarihleri, doğum tarihinden önce değilse, doğum borçlanmasından faydalanmak söz konusu değildir.
 • Doğum tarihinden sonraki 2 senelik süreçte herhangi bir SGK priminin ödenmemiş olması gerekmektedir. Kadınlar yalnızca prim ödenmemiş günlere yönelik doğum borçlanması yapabilmektedir.
 • Doğum borçlanmasından yararlanmak için maksimum 3 doğum dikkate alınmaktadır. 3 çocuktan daha fazla doğum yapmış olan kadınlar sadece 3 çocuk için doğum borçlanması yapabilmektedir.
 • Yasalar kapsamında belirlenmiş şartları karşılayan tüm sigortalı kadınlar, doğum borçlanması hakkından faydalanabilmektedir. Bir çocuk için yapılabilecek borçlanma sayısı ise 720 gün olmaktadır. 3 çocuk için doğum borçlanması günleri ise 2160 gün olmaktadır.

Kimler Doğum Borçlanmasından Faydalanabilir?

Doğum borçlanma şartları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmiştir. Başvuru yapan kişilerin bu koşulları yerine getirmesi gerekmektedir. Doğum borçlanması, emeklilik için ihtiyaç duyulan gün sayısı kadar yapılabilmektedir. Doğum borçlanması şartları ise:

 • Sigortalı olarak çalışan kadınların sigortası doğumdan önce yatmış olmalıdır.
 • Doğum borçlanmasının yapılacağı sürede, çocuğun sağ olması şartı aranmaktadır.
 • Doğumun yapılmasından sonra prim ödemesinin yapılmamış olma şartı aranmaktadır.
 • İlk doğumunu yaptıktan sonra iki sene dolmadan ikinci doğumunu yapan kadın sigortalılar, ilk doğumu ve ikinci doğumu arasında geçen süre kadar borçlanabilmektedir.

Doğum Borçlanması Nasıl Hesaplanır?

Doğum borçlanması hesaplamak için 2019 senesinin brüt asgari ücret baz alınarak yapılmaktadır. Günlük brüt ücretlerinin yüzde 32’si en düşük doğum borçlanmasıdır. En yüksek doğum borçlanması ise, en düşük ücretin 7.5 katı olarak belirlenmiştir. Buna göre en düşük günlük doğum borçlanması 2019 senesi için 21,65 TL iken, aylık borçlanma tutarı ise 694,44 TL olarak belirlenmiştir. Doğum borçlanma oranları sigortalı annenin emeklilik için ihtiyaç duyduğu hizmet süresine göre belirlenmektedir. Eğer kadının toplam borçlanma yapabileceği gün sayısı 200 ise, ancak kadının 100 günlük ihtiyacı varsa, yalnızca 100 gün için başvuru yapılabilmektedir.

Doğum Borçlanması Süresi Ne Kadar?

Doğum borçlanması süresi sigortalı olan kadının yaptığı doğum sayısı ve doğumlar sırasında aldığı izinlere göre belirlenmektedir. Bu izinler ve doğum sayısına göre doğum borçlanma süresi hesaplanır. Buna göre:

 • Sigortalı olarak çalışan kadınlar; doğumdan önce ve doğumdan sonra olmak şartıyla belirli sürelerde yasal izin alabilmektedir. Bu izin, doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olarak belirlenmiştir. Şayet annenin çoğul gebeliği varsa bu durumda izin süresi ise doğumdan önce ve doğumdan sonra 10’ar hafta olarak belirlenmiştir. Bu izin süreleri, doğum borçlanması kapsamında hesaplanmaktadır.
 • Sigortalı olarak çalışan kadınların, doğum sebebiyle çalışamadığı iki yıllık süreçler, en fazla 3 kere hesaplanmaktadır. Kadınların iki yıl arayla yaptığı maksimum 3 doğum borçlanması kapsamında hesaplanır.
 • Doğum borçlanması yapılacağı sürede eğer çocuk vefat etmiş ise, bu durumda çocuğun vefat ettiği zamana kadar geçen süreler de borçlanma kapsamında hesaplanmaktadır.
 • Sigortalı olarak çalışan kadının ilk doğumunu takip eden 2 sene süresince ikinci doğumu yapması halinde, bu süreler birleştirilerek borçlanma yapılmaktadır.

Doğum Borçlanması Başvurusu Nereden Yapılır?

Doğum borçlanma başvuru işlemleri elektronik ortamda yapılabilmektedir. E-devlet sistemi üzerinden doğum borçlanması için başvuru yapılabilmektedir. Bunun için:

Doğum İzni Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Doğum iznini hesaplama sigortalı olarak çalışan kadınlar için hamileliğin 40 hafta olduğu baz alınarak yapılmaktadır. Sigortalı olarak çalışan kadınlar; İş Kanunu gereğince, doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftadır. Doğum öncesi izin ise gebeliğin 32. Haftasında başlamaktadır. Bu süreçte anne adayları izin hakkını erteleyebilir ve doğum sonrasına aktarabilir. Ancak bunun için doktorun çalışmaya izin vermesi gerekmektedir. Ancak çoğul gebeliği olan anne adayları için doğumdan önce ve doğumdan sonra 10’ar hafta izin verilmektedir. Çoğul gebeliklerde anne adaylarına toplamda 20 hafta yasal izin verilmektedir. Doğum izni hesaplamaları için en önemli kriter; annenin gebelik durumudur.

Doğum Borçlanması için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Doğum borçlanması belgeleri mutlaka eksiksiz olarak teslim edilmelidir. Doğum borçlanması için doğum belgesi ve nüfus cüzdanı talep edilmektedir. Buna göre doğum borçlanması:

 • Doğum borçlanması için günlük en düşük tutar 2019 senesi için 27,28 TL olarak belirlenmiştir.
 • Doğum borçlanması günlük en fazla 204,65 TL olarak belirlenmiştir.
 • Doğum borçlanması 31 Aralık 2019 tarihine kadar yapılabilmektedir.
 • Doğum borçlanma tutarları asgari ücretin artmasına paralel olarak artmaktadır.
 • Hak sahibi ödeyeceği tutarlar hakkında söz sahibidir.
 • Doğum borçlanması; sigorta başlangıç tarihini geriye çekmez yalnızca ödenen prim gün sayısını arttırır.
 • Doğum borçlanması kapsamında kısmi borçlanma yapılması halinde, kalan süreler için sonraki süreçte yeniden borçlanma yapılabilmektedir.
 • Borçlanma yapabilmek için çocuğun hayatta ve sağ olması gerekmektedir.

Doğum Borçlanması Taksitle Ödenir mi?

Doğum borçlanmasında taksit ile ödeme yapmak söz konusu değildir. Ancak borçlanma bedellerinin tamamının değil, bir kısmının ödenmiş olması durumunda ödenen tutarın karşılığı kadar gün kazanmak mümkündür. Daha sonra yapılan yeni doğum borçlanması başvurularında ödenmiş olan günler düşmektedir.

 • Çocuk için doğum borçlanma tutarı 720 gün olarak hesaplanmaktadır. 720 gün için en düşük tutar ise 15 Bin 580 TL olarak belirlenmiştir.
 • Çocuk için doğum borçlanma tutarı 1440 gün olarak hesaplanmaktadır. 1440 gün için en düşük tutar 31 Bin TL 161 TL olarak belirlenmiştir.

3. Çocuk için doğum borçlanma tutarı 2160 gün olarak hesaplanmaktadır. 2160 gün için 46 Bin 742 TL olarak belirlenmiştir.

Doğum Borçlanması Nasıl Yapılır, Şartları Nelerdir ?

Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yardım Parası Başvurusu

Evde Bakım Parası Ne Kadar Oldu, Şartları Nelerdir?

“2019 Doğum Borçlanması Hesaplaması Nasıl Yapılır ?” üzerine 1 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir