Kapat
Reklam Alanı

2019 Asker Ailelerine (Eşlerine) Maaş Yardımı Şartları

Para Yardımları 482 0

Asker eşleri maaş almak için 2019 yılında önceki yıllarda olduğu gibi ilgili kuruluşlara müracaat edebilmektedirler. 15.08.1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkındaki Kanun çerçevesinde vatani görevini yapmakta olan er ya da erbaşlardan ailelerinin geçimlerini sağlayanlar bu sebeple ailelerine bakamadıkları için ailelerine devlet tarafından destek sağlanmaktadır. Bununla birlikte vatani görevini yapan erlerin askerlik harçlığı 100 250 TL arasında değişmektedir. Er maaşı 2019 yılında normal görev tanımı yapılan alanlarda 110 TL olarak ödenir. Er maaşı istisna olarak doğuda 220 TL’dir. Onbaşı maaşı askerde eğer görev tanımı normal bir yerse 130 liradır. Bu maddi yardımlar askerlerin kendi ihtiyaçlarını gidermek için verilen harçlıklar olmakla birlikte asker eşine yapılan yardımlar ayrıca ihtiyaç durumuna göre verilmektedir.

Asker Eşleri Hangi Şartlarda Maaş Alabilirler?

4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkındaki Kanunun 2. Maddesinde kimlerin asker yakını maaşı alabileceğinden bahsedilmektedir. Söz konusu madde gereğince vatani görevini yapan asker eşine ve çocuğuna maaş 2019 yılında önceki yıllarda da olduğu gibi aynı şartlarda sağlanmaktadır. Asker eşlerinin yardım alabilmeleri için;

 • Çalışmıyor olmaları,
 • Herhangi bir sabit gelirinin olmaması,
 • Üzerine kayıtlı gayrimenkul olmaması,
 • Herhangi gelir getirir mülk olmaması gibi şartların sağlanması gerekmektedir.

Bu şartların sağlanıp sağlanmadığını ve bunun dışında olabilecek başka parametreleri söz konusu başvurunun yapılacağı birimdeki heyetler inceleyerek karar vereceklerdir. Asker eşlerinin ikamet ettikleri belediyelerden bu yardımları talep edebilmeleri için ise;

 • Yardım alacak kişinin son altı ay içinde bulunduğu belediyede oturması,
 • Askere giden kişinin en az 45 günü doldurduktan sonra ilgilinin müracaat etmesi,
 • Ayrıca Belediyenin Asker Ailesi Servisi’nin vereceği formların doldurularak Askerlik Şubesi, Mahalle Muhtarlığı, Vergi Dairesi, Belediye Emlak Vergi Dairesi, Trafik Tescil Müdürlüğü’ne onaylatılması gerekmektedir.

Tüm bu şartlara ek olarak başvuru sahibinin 2019 yılı için belirlenen muhtaçlık alt sınırının altında gelire sahip olmaları gerekmektedir. Bu oran asgari ücretin üçte biri tutarı olan 609 TL olarak belirlenmiştir. 2019 yılında gelir düzeyleri 609 TL ve daha altında olan vatandaşların devlet tarafından verilen yardım ödeneklerinden almak için başvuruda bulunma hakları vardır.

Asker Eşlerine Maaş Veren Kurum ve Kuruluşlar Nelerdir?

4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkındaki Kanunun 3. Maddesine göre; Yardım isteyenlerin talepleri, şehir ve kasabalarda belediye encümenleri, köylerde ihtiyar meclisi tarafından tetkik edilerek yardıma muhtaç olanlar tespit edilir denmektedir. Bu sebeple il ve ilçe belediye başkanlıkları kendi bütçelerinden ayırdıkları yardım fonlarından asker eşlerine ve yardıma muhtaç diğer aile bireylerine maaş başlanmakta ve yardımlar sunulmaktadır. Belediyelerin asker ailelerine yardım 2019 yılında geçmiş yıllarda olduğu gibi devam etmekte, bununla birlikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla da yine asker eşlerine ve yardıma muhtaç diğer aile bireylerine yardım yapılmakta ve maaş bağlanmaktadır. Bir kamu yardımlaşma vakfı olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı her ilde ve ilçede valilik ve kaymakamlıklarda bulunan il ve ilçe müdürlükleriyle vatandaşların yardım taleplerine cevap vermekte olduklarından kaymakamlık ve valilik yardımı olarak anılmalarına neden olmuş ve bu konuda halk arasında yanlış bir kanı oluşmuştur. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na da doğrudan bağlı olmayan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı birçok bakanlık tarafından denetlenen, il ve ilçelerde ise vali ve kaymakamların karar heyetlerinde olmasından dolayı İçişleri Bakanlığı ile de oldukça içli dışlı olan bir vakıftır.

Asker Eşi Yardımı İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkındaki Kanunun 7. Maddesinde asker eşine maaş, asker çocuğuna maaş 2019 veya yakınlarına maaş başvurusu yapmaları halinde müracaat ederken sunmaları gereken evraklar belirlenmiştir. Bu evraklar bazı belediyelerde farklılıklar gösterebilmektedirler. Ancak genel olarak istenen evraklar kişilerin maddi durumlarının yeterli olmadığının ispatı yönünde olduğundan benzerlik gösteren pek çok ortak nokta vardır. bu evraklar genel olarak şöyledir;

 • Başvuruda bulunacak kişi nüfus cüzdanı,
 • Başvuruda bulunacak kişi evlilik cüzdanı,
 • Başvuruda bulunacak kişi adına Mahalle muhtarlığından alınacak ikametgah belgesi ilmühaberi,
 • Başvuruda bulunacak kişi adına Mahalle muhtarlığından alınacak Aile Sicil Beyannamesi,
 • Başvuruda bulunacak kişi adına Nüfus Dairesi’nden alınacak Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği olarak kısaca özetlenebilir.

Tüm bunlara ek olarak eğer müracaat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılacak ise bu belgelerin birçoğu istenmemektedir. E devlet üzerinden pek çok veriyi görebilme yetkisine sahip olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı sadece T.C. kimlik numarası bulunan bir kimlikle müracaat alabilmektedir.

Başvuru Durumunun Takibi

Asker eşleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ya da il ve ilçe belediye başkanlıklarına yaptıkları başvuruları E devlet üzerinden asker eşine maaş sorgulama ekranlarından yapabilecekleri gibi yine başvuru yaptıkları birimlerden de başvuru durumlarını sorgulayabilirler. Bunun için T.C. Kimlik numarası ve şifre ile E Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı başlığını aratmanız yeterli olacaktır. Bu bölümde tarafınıza yapılacak olan yardımlara ulaşmanız mümkündür.

Asker Eşi Maaşı Ne Kadardır?

4109 sayılı Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun 6. Ve 7.  Maddelerine göre asker eşlerine ve çocuklarına bağlanması gereken maaşın hangi oranda olması ile ilgili olarak bazı kriterler belirlenmiştir. 2019 yılı itibariyle bu rakam iki ayda bir olmak üzere 550 TL olarak tahsis edilmiştir, bu da aylık 225 TL maaş bağlandığı anlamına gelmektedir. Bununla birlikte eğer vatani görevini yapan er ve erbaşların 18 yaşından küçük çocukları var ise bu çocukların her birisi için 225 TL tutarındaki eş maaşından başka 100 TL eğitim harçlığı da aylık olarak tahsis edilir. Bu maaş en fazla uzun dönem askerlik süresi olan 12 ay boyunca ihtiyaç sahiplerine tahsis edilecek daha sonra ise kesilecektir.

Asker Eşi Maaşları Hangi Dönemlerde ve Hangi Hesaba Yatmaktadır?

Asker eşine maaşları ne zaman yatıyor sorusu sıkça sorulan sorular arasındadır. Bununla ilgili olarak kesin bir tarih olmamakla birlikte başvurunun yapılması için askere giden kişinin en az 45 günlük asker olması şartı vardır. Bu süre sonunda başvuru yapıldıktan sonra Vakıf Mütevelli Heyetleri tarafından başvuru yapanın bilgileri, ekonomik durumu ve yardıma ihtiyacı olup olmadığı detaylıca incelenerek karar verilmektedir. Bu süreç bazen uzun sürebiliyor olsa da sürecin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için oldukça önemlidir. Vali ya da Kaymakamın başkanlığında toplanan aralarında Milli Eğitim, Sağlık, Tarım, Maliye il, ilçe müdürlerinin ve müftünün olduğu atanmış üyelerin, Belediye Başkanı ve Muhtarların olduğu seçilmiş üyelerin ve STK temsilcilerinin oluşturduğu vakıf karar organı olan Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından yapılan incelemenin sonunda başvuru sahibinin yardıma hak kazanıp kazanmadığı bildirilir. Maaş bağlanmaya hak kazanan ihtiyaç sahibi asker eşleri süreci E devlet üzerinden takip edebilirler. Hak sahiplerinin maaşları 2 ayda bir PTT şubelerine kendi isimleri ile yatırılır ve sadece kimlikleri ile bu maaşlarını çekebilirler. Başka devlet yardımı alan ihtiyaç sahipleri mevcut yardımlarını alırken de asker eşi yardımı almaya devam edebilirler ancak herhangi bir sigortalı işte çalışmaya başlamaları durumunda bu aylığı alma hakları sona erer.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir