Kapat
Reklam Alanı

Aile Hekimi Nasıl Değiştirilir?

Raporlar 110 0

Aile hekimi değiştirmek için, form doldurulması ve talepte bulunulması gereklidir. Aile Hekimi uygulaması, Sağlık Bakanlığı tarafından ikamet edilen bölgelere göre atanan bir hekim uygulamasıdır. Sağlık ocaklarında her haneye göre doktor verilmesiyle sağlanır. İkamet edilen bölgeye en yakın sağlık ocağındaki hekimler, o bölgedeki hanelere göre verilir. Peki Aile Hekimini değiştirmek için nasıl bir yöntem uygulanmalıdır, ne yapılmalıdır?

Aile Hekimi, Hekimliği Nedir?

Aile hekimliği, birey ve ailelere süreklilik dahilinde sağlık ilgisinin sunulmasıdır. Aynı birey ve ailelerin düzenli olarak aynı hekimlere muayene olmasını dolayısıyla periyodik bilgilerin ve sağlık kontrollerinin daha düzenli ve sistematik biçimde yapılmasını sağlayan bir uygulamadır.

Sağlık Bakanlığı tarafından ikamet bölgesine göre atanan sağlık görevlilerinin değiştirilmesi taleplerinde, aile hekimi değiştirme dilekçesi yazılarak başvuru yapılabilir. Çok yönlü sağlık hizmeti veren, biyolojik, klinik ve davranış bilimleriyle iç içe olan, faaliyet alanı içinde, tüm yaş gruplarını, her iki cinsiyeti, tüm sistemleri ve bütün hastalıkları kapsayan uzmanlık ile faaliyet gösteren aile hekimleri, ikamet bölgesine en yakın sağlık ocağında görev almaktadırlar.

Çeşitli nedenlerden ya da memnuniyet sağlanması açısından birey ve aileler, aile hekimlerinin değiştirilmesi talebinde bulunabilirler. Bunun için form doldurulması ve başvuru yapılması yeterlidir.

Aile Hekimliği Kaydı

Koruyucu sağlık hizmetlerinin çok yönlü olarak verilmesi, birey ve ailelerin düzenli ve sistematik biçimde muayene ve kontrol edilebilmeleri için yapılan bir uygulamadır. İkametgâh kayıtlarına göre aile hekimliği doğrudan atana bir sistemdir. Fakat kayıt olup olmadığını öğrenmek için e-devlet sisteminden giriş yapılarak, kontrol sağlanabilir.

Sağlı Bakanlığı web sitesinden de aile hekimliği kayıtları olup- olmadığı incelenebilir. Aile hekimi atanmamış olan birey ve aileler, sistemde kayıtlı bilgi bulamamış kişiler Sağlık Bakanlığı başvurusu ile talepte bulunabilirler. Aile hekimi e devletten değişir mi konusunda bilgi almak isteyen için dilekçe ile hekim talebi ya da hekim değiştirme talepleri yapılabileceği belirtiliyor.

Dilekçe temini için ikamet adresine en yakın Aile Sağlık Merkezi’nden yararlanılabilir. Dilekçeyi yine sağlık merkezine ileterek doğrudan başvuru yapılabilir. Ardından birkaç gün içinde yeni aile hekimi atanmış olacaktır.

Aile Hekimi Nasıl Değiştirilir?

Her Aile Sağlık Merkezi’nde görev alan sağlık hekimleri, bölgede ikameti bulunan tüm birey ve ailelere eşit olarak verilir. Aile hekimleri o bölgede bulunan tüm ailelerle ilgilenmektedir. Otomatik olarak sistem tarafından atanan aile hekimlerinden memnun değilseniz, değiştirmeniz mümkündür.

Aile hekimini değiştirmek isteyen vatandaşlar Aile Sağlık Merkez’lerinden temin edebilecekleri dilekçeleri doldurarak başvuruda bulunabilir ve farklı bir aile hekimi temin edebilirler. Aile hekimi değiştirme taleplerinin geçerli olması için minimum 3 ay, aynı aile hekimine bağlı olunması ve bu süreç sonunda değiştirme olanağı bulunmaktadır.

Aile hekiminden memnun olup, olmamanın belirlenebilmesi için belirlenen ideal süre 3 aydır. Süreç sonunda dilediğiniz şekilde hekimin değiştirilmesini talep edebilirsiniz.

Aile Hekimi Değiştirme Formu

Aile hekimi değiştirme dilekçesi, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve vatandaşların taleplerini kolay şekilde karşılamak için sunulan bir formdur. Aile Sağlık Merkez’lerinden temin edilebilen dilekçeler, hazır form şeklindedir. İlgili kısımlar doldurularak yenide sağlık merkezine iletilir ve başvuru yapılır.

3 sayfadan oluşan aile hekimi değiştirme formunu doldurduktan sonra Aile Sağlık Merkezi’ne verilir. Merkez bu 3 nüshanın; birini aile hekimine, birini Toplum Sağlık Merkezi’ne diğerini de talepte bulunan kişiye verir. Dilekçeler ayda 1 kez olmak üzere değerlendirilir ve her ayın 20’sine kadar toplum Sağlık Merkezi’ne iletimi sağlanır.

Aile hekimi değiştirme dilekçelerinde hekim onayı olması gereklidir. İl Sağlık Müdürlüklerine iletilen formlar, her ayın 25’inde kadar gönderilebilir. Değerlendirilmeye alınan ve onaylanan dilekçeler ardında yeni ay ile birlikte yeni aile hekimi ataması yapılmış olur.

İkametgâh Değişikliklerinde Aile Hekimi Değiştirme

Kayıtlı olunan ikamet adresinden nakil gerçekleşmiş ise yeni ikamet adresine göre aile hekimi edinilebilir. Adres değişikliklerinde aile hekimi değiştirme formu nasıl doldurulur konusunda farklı bir işlem uygulamaya gerek kalmamakla birlikte, uzun süre belemeye de gerek yoktur.

Taşınma dolayısıyla sağlanan adres değişikliklerinde, yeni ikamet adresine en yakın Aile Sağlık Merkezi’ne başvuru yapılarak aile hekimi değiştirme talebinde bulunulabilir. Başvuru formu doldurularak sağlık merkezine iletilir ve en kısa sürede yeni aile hekimi ataması yapılır.

Aile Sağlık Merkezi Ücretli midir?

Aile hekimi değiştirme 2019 formunu temin ederek, kısa ve kolay şekilde doldurulan dilekçe ile aile hekimi değiştirme başvurusunun yapılabildiğinden bahsettik. Peki aile hakimlerinin görevleri nelerdir? Aile hekimliği için tam donanımlı sağlık hizmetlerinden yararlanmak mümkün müdür? Aile Sağlık Merkezlerinden yararlanmak için para ödemek gerekiyor mu?

Öncelikle Aile Sağlık Merkezleri’nin tamamen ücretsiz hizmet verdiklerinden bahsedebiliriz. Dolayısıyla herhangi bir sağlık güvencesi, sigortası olmayan herkesin Sağlık Merkezlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecekleri, aile hekimlerinin ücretsiz olarak sağlık hizmeti sunduğundan bahsedebiliriz.

Aile hekimleri ve Aile Sağlık Merkezi bünyesinde yapılan tüm muayeneler, aşı ve enjeksiyonlar, pansuman ve kontroller, birinci basamak tahlil ve filmlerin tamamı ücretsiz olarak tüm vatandaşlara sunulan bir hizmettir. Sosyal güvencesi olmayan kişilere de hizmet sağlanmaktadır.

Aile Hekimlerinin Görevleri Nelerdir?

2015 yılında uygulamaya başlanan aile hekimliği, ilk olarak pilot bölge seçilen Düzce’de uygulandı. Ardından tüm şehirlerde uygulanmaya başlanarak, Aile Sağlık Merkezlerinin tüm vatandaşlara düzenli olarak sağlık hizmetleri sunması için uygulanmaya başlandı.

Aile hekimlerinin ve aile hekimliğinin temel görevleri ise şu şekildedir;

  • Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetleri
  • Kişiye yönelik koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetleri
  • Sağlık rehberliği, sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetleri
  • Kendisine kayıtlı kişilerin ilk sağlık değerlendirme ve genel kontrolleri için altı ay içinde ev ziyaretinde bulunmak ya da iletişim sağlamak
  • Kayıtlı kişilerin yaş, cinsiyet ve hastalık gruplarına yönelik izlem ve taramaları (kanser, kronik hastalıklar, gebe, loğusa, yeni doğan, bebek, çocuk sağlığı, adölesan, erişkin, yaşlı sağlığı ve benzeri)
  • Periyodik sağlık muayenesi

Gibi görevleri aile hekimlerinin görevleri arasındadır. Uygulanmaya başlayan ve fakat henüz tam kapsamları uygulanmayan aile hekimlerinin, tüm şehirlerde sadece Aile Sağlık Merkezleri’nde ve muayeneye giden kişilerin kontrollerini sağladığı bilinmektedir.

Yine aile hekimlerinin görevleri arasında; tetkik hizmetleri sağlamak ya da vermek bulunuyor. Her aile hekimi kendisine kayıtlı bulunan kişilerin yıllık sağlık kayıtlarını oluşturmak görevine sahiptir. Sağlık kayıtlarının güncellemesi aile hekimliğinin bir görevi olmakla birlikte henüz uygulanmayan bir hizmettir.

Aile hekimleri kendilerine kayıtlı olan;

  • Evde takibi zorunlu olan özürlü, yaşlı, yatalak ve benzeri durumdaki kendisine kayıtlı kişilere evde veya gezici/ yerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini vermekle görevlidir.
  • Aile sağlığı merkezi şartlarında tanı veya tedavisi yapılamayan hastaları sevk etmek, sevk edilen hastaların geri bildirimi yapılan muayene, tetkik, tanı, tedavi ve yatış bilgilerini değerlendirmek, ikinci ve üçüncü basamak tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile evde bakım hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak,
  • Gerekli durumlarda hem Aile Sağlık Merkezi’nde hem de entegre sağlık hizmetleri merkezlerinde; hastayı gözlem altına alarak tetkik ve tedavisini sağlamak, görevleri arasındadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir